Terug naar Profiel

 Men kan het boek bestellen:

 

On line:

 www.shaker-media.nl 

 

ISBN 978-90-489-0109-8

 

  

   Toen sloeg hij op de grote trom,

    alles daverde en trilde.

    Wat eerst roerloos lag,

    werd nu pas zichtbaar.

 

   Een grote resonantie weerklonk in het heelal.

 

   Maar het was zij, die in de chaos orde bracht.

   Met haar hand liet ze de snaren vibreren.

   Het eerste harmonisch lied weerklonk tussen de sterren.

 

     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kunstboek met talrijke afbeeldingen

 

MINNE  en  MELODIE

Over vrouwen die dichten en componeren

 

Paule van Parys

 

is verschenen bij Shaker Media

 

Het boek geeft een overzicht van die vrouwen die Ún de tekst Ún de muziek schreven door de tijden heen. De teksten werden vertaald uit diverse talen in het Nederlands door Jef Van Parijs.  De cover werd ontworpen door grafisch kunstenaar Catharina Kilanowski.